0, Tổng tiền: Call

Từ 8:00 ~ 22:00, Thứ 2 -CN, 24/7

Hotline: 0912 751 075

Trang chủ > Máy chấm công > Thiết bị đọc thẻ RFID

Danh mục sản phẩm

Danh sách sản phẩm
      ID Giá Thời Gian

 • VI-85E Đầu đọc khoảng cách xa VI-85E, đầu đọc thẻ từ xa VI-85E
 • VI-85E Đầu đọc khoảng cách xa VI-85E, đầu đọc thẻ từ xa VI-85E
  Mô tảđầu đọc thẻ khoảng cách xa UHF VL-85E.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng l
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • MR6021B Đầu đọc khoảng cách xa MR6021B, đầu đọc thẻ từ xa MR6021B
 • MR6021B Đầu đọc khoảng cách xa MR6021B, đầu đọc thẻ từ xa MR6021B
  Mô tảđầu đọc thẻ điện tử khoản cách xa UHF MR6021B.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vu
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • MR6021A Đầu đọc khoảng cách xa MR6021A, đầu đọc thẻ từ xa MR6021A
 • MR6021A Đầu đọc khoảng cách xa MR6021A, đầu đọc thẻ từ xa MR6021A
  Mô tả sản phẩm đầu đọc thẻ điện tử khoản cách xa chuẩn UHF MR6021A.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ đ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • PFH-9210-660 Đầu đọc khoảng cách xa PFH-9210-660
 • PFH-9210-660 Đầu đọc khoảng cách xa PFH-9210-660
  Mô tả thiết bị đầu đọc thẻ rfid khoản cách xa PFH-9210-660.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử g
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • PFH-9210-620 Đầu đọc khoảng cách xa PFH-9210-620
 • PFH-9210-620 Đầu đọc khoảng cách xa PFH-9210-620
  Mô tảGiới thiệu chi tiết sản phẩm thiết bị đọc thẻ rfid khoản cách xa PFH-9210-620.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR520 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR520
 • CR520 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR520
  Mô tảCR520 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR520.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng liên
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • PP-690-0/M2R2/Y4 Đầu đọc/ghi thẻ mifare PP-690-0/M2R2/Y4
 • PP-690-0/M2R2/Y4 Đầu đọc/ghi thẻ mifare PP-690-0/M2R2/Y4
  Mô tảPP-690-0/M2R2/Y4 Đầu đọc/ghi thẻ mifare PP-690-0/M2R2/Y4.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện t
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR501 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR501
 • CR501 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR501
  Mô tả CR501 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR501.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng liê
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR500 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR500
 • CR500 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR500
  Mô tả CR500 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR500.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng liê
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR208 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR208
 • CR208 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR208
  Mô tảCR208 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR208.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng liên
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR608 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR608
 • CR608 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR608
  Mô tảCR608 Đầu đọc/ghi thẻ mifare CR608.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng liên
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • HSY-L08 Y Đầu đọc thẻ tầm trung giá rẻ HSY-L08Y
 • HSY-L08 Y Đầu đọc thẻ tầm trung giá rẻ HSY-L08Y
  Mô tảHSY-L08Y Đầu đọc thẻ tầm trung giá rẻ HSY-L08Y.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ v
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • JYA-1306EM Đầu đọc thẻ tầm trung JYA-1306EM
 • JYA-1306EM Đầu đọc thẻ tầm trung JYA-1306EM
  Mô tảJYA-1306EM Đầu đọc thẻ tầm trung JYA-1306EM.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR206U (USB)CR206T (RS232)Đầu đọc thẻ cảm ứng CR206
 • CR206U (USB)CR206T (RS232)Đầu đọc thẻ cảm ứng CR206
  Mô tả CR206U (USB)CR206T (RS232)Đầu đọc thẻ cảm ứng CR206.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử gi
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • SR-RH-3036 Đầu đọc/ghi thẻ mifare SR-RH-3036
 • SR-RH-3036 Đầu đọc/ghi thẻ mifare SR-RH-3036
  Mô tảSR-RH-3036 Đầu đọc/ghi thẻ mifare SR-RH-3036.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • SR-RH-820 Đầu đọc thẻ RFID SR-RH-820
 • SR-RH-820 Đầu đọc thẻ RFID SR-RH-820
  Mô tả SR-RH-820 Đầu đọc thẻ RFID SR-RH-820.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng l
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • SR-RL-882 Đầu đọc thẻ RFID SR-RL-882
 • SR-RL-882 Đầu đọc thẻ RFID SR-RL-882
  Mô tảSR-RL-882 Đầu đọc thẻ RFID SR-RL-882.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng li
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • PG-2752C Đầu đọc thẻ từ
 • PG-2752C Đầu đọc thẻ từ
  Mô tảPG-2752C Đầu đọc thẻ từ .Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng liên hệ 0912
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • SC-206U Đầu đọc ghi thẻ từ SC-206U
 • SC-206U Đầu đọc ghi thẻ từ SC-206U
  Mô tả SC-206U Đầu đọc ghi thẻ từ SC-206U.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ vui lòng liê
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • PMR-410UT123/I Đầu đọc thẻ từ - Máy quét thẻ từ
 • PMR-410UT123/I Đầu đọc thẻ từ - Máy quét thẻ từ
  Mô tả PMR-410UT123/I Đầu đọc thẻ từ - Máy quét thẻ từ.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR509 Reader đầu đọc thẻ điện tử CR509 Reader 13.56M HF Reader
 • CR509 Reader đầu đọc thẻ điện tử CR509 Reader 13.56M HF Reader
  Mô tả CR509 Reader đầu đọc thẻ điện tử CR509 Reader 13.56M HF Reader.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR608 U READER Đầu đọc thẻ điện tử CR608 U READER 13.56M HF Reader
 • CR608 U READER Đầu đọc thẻ điện tử CR608 U READER 13.56M HF Reader
  Mô tả CR608 U READER Đầu đọc thẻ điện tử CR608 U READER 13.56M HF Reader.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR520 Reader Đầu đọc thẻ điện tử CR520 Reader 13.56M HF Reader
 • CR520 Reader Đầu đọc thẻ điện tử CR520 Reader 13.56M HF Reader
  Mô tả CR520 Reader Đầu đọc thẻ điện tử CR520 Reader 13.56M HF Reader.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • CR500 READER Đầu đọc thẻ điện tử CR500 READER 13.56M HF Reader
 • CR500 READER Đầu đọc thẻ điện tử CR500 READER 13.56M HF Reader
  Mô tả CR500 READER Đầu đọc thẻ điện tử CR500 READER 13.56M HF Reader.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • ZKTECO KR600 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR600
 • ZKTECO KR600 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR600
  Mô tảZKTECO KR600 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR600.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • ZKTECO KR601 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR601
 • ZKTECO KR601 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR601
  Mô tả ZKTECO KR601 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR601.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • ZKTECO KR501 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR501
 • ZKTECO KR501 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR501
  Mô tảZKTECO KR501 - Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR501. Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá r
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • ZKTECO KR502 Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR502
 • ZKTECO KR502 Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR502
  Mô tả ZKTECO KR502 Đầu đọc thẻ điện tử ZKTECO KR502. Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
 • ZKTECO KR602 - Đọc đọc thẻ điện tử ZKTECO KR602
 • ZKTECO KR602 - Đọc đọc thẻ điện tử ZKTECO KR602
  Mô tảZKTECO KR602 - Đọc đọc thẻ điện tử ZKTECO KR602.Đầu đọc thẻ chip điện tử MB24 – Chuyên nhập khẩu và phân phối các đầu đọc thẻ điện tử ứng dụng công nghệ rfid, đầu đọc thẻ chip điện tử đầu đọc thẻ proximity, đầu đọc thẻ mifare . đầu đọc thẻ điện tử giá rẻ
 • So sánh
 • Giá gốcCall
  Giá bánCall
Tổng số: 34  kết quả
Hỗ trợ khách hàng
Hướng dẫn mua hàng
Hướng dẫn thanh toán & Giao Hàng
Chính sách bảo hành
Điều khoản & Quy định
Chính sách chất lượng
Khiếu nại & Bồi thường
Chính sách bảo mật MB24h.com.vn
 • Hotline: 0912 75 20 75
 • E-mail: locnguyenhuynh@gmail.com
 • ĐC: 565 Đường 3 Tháng 2 Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
 • © 2007 MB24
back to top